Stress udløser migræne | 62% oplever stress som trigger

Migræne er en lidelse, cirka 1/10 personer lider af eller op mod 1 milliard mennesker i hele verdenen, hvor styrken kan være meget forskellig fra person til person. 

Ud over styrken kan variere meget, så kan der være vidt forskellige udløsere/triggerere.

Det har vist sig, at stress kan for mange være en trigger for migræne. Stress er ikke bare en velkendt udløser, men det er faktisk en af de hyppigste migræne triggere.

En undersøgelse viste at 62% af folk med migræne, mener at migrænen ofte skyldes stress. Men der er kun få undersøgelser på sammenhængen mellem stress og migræne, hvor det kan være vanskeligt at vise den videnskabelige baggrund for sammenhængen. 

Stress hovedpine eller migræne starter typisk med smerter i nakke eller tindinger, som efterfølgende breder sig ud på begge sider af hovedet, nogenlunde lige fordelt. Ofte føles det som en trykken og er typisk placeret som et bånd omkring hovedet. 

Netterstrøm & Kristensen, 1986 og Warr, 1990.

 

Kilde:  Netterstrøm & Kristensen, 1986 og Warr, 1990. 

Hvad er stress? 

Stress er en kompleks fysiologisk og psykologisk reaktion, som vores krop og sind oplever som reaktion på udfordringer og belastninger i vores dagligdag. Den Lægevidenskabelige baggrund for stress er, når man bliver udsat for påvirkninger, som frigør adrenalin og cortisol fra binyrerne. Det er de 2 stoffer der gør at vi er i stand til at kæmpe eller flygte når faren dukker op. Det er ikke altid helt godt når man sidder på arbejdet i ellers “rolige” forhold. Det gør at kroppen er i en form for alarmberedskab, men problemet opstår når vi ikke kan udnytte de ekstra ressourcer som kroppen har givet.

Langt de fleste mennesker oplever, at de har stress. Faktisk viser en undersøgelse at mellem 250.000 til 300.000 tusinde mennesker lider af stress i Danmark.

Fakta om stress

  1. Op mod ¼ af sygemeldinger på arbejdspladsen, skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. 
  2. 250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig stress
  3. Stress koster det danske samfund op til 14.000.000.000 kr. om året, alene i sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. 
  4. 430.000 danskere har hver dag mildere symptomer på stress, hvilket svarer til 12% af den danske befolkning. 

Diagrammet viser udviklingen i sttressforekomsten opdelt på alder og køn. Andel af personer der ofte føler sig stressede i deres dagligdag. 

Diagram over stresstilfælde fordelt på køn i Danmark

Selvom undersøgelsen er gammel, viser det alligevel en tendens til at flere personer oplever stress i dagligdagen. 

Kilde: (Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2005)

Hvorfor kan stress udløse migræneanfald? 

R. Fozard fra medicinalfirmaet Sandoz skrev i 1995, at stress har én fællesnævner, nemlig vores fysiologiske reaktion. Når stressen opstår, afgiver nervecellerne i kroppen stoffet NO, som påvirker andre nerveceller. Det får os mennesker til at føle smerte på grund af steril inflammation i visse kar i hjernen, som dermed kan udløse migrænen.

Theoharides, samt en række af andre medarbejdere fra Tufts University School of Medicine i Boston, forklarer at nogle særlige celler i hjernen bliver aktiveret af stress. Cellerne kaldes mastceller og de skulle også være skyld i migræne hos mange. 

I en videnskabelige artikel fra headache journal skriver de:

“Da den vigtige faktor i stress-migræne-interaktionen sandsynligvis er individets reaktioner på stressorer, snarere end stressorerne selv, har tilegnelsen af effektive stresshåndteringsevner potentialet til at reducere virkningen af stressorer på dem med migræne.”

En anden analyse fra Jeffrey E. Holm PhD, Cami Lokken PhD og Tricia Cook Myers MS

Hvor de undersøgte daglige tidsmæssige sammenhænge mellem stress, kognitiv vurdering, mestring og migræne hos en gruppe af unge kvindelige migrænikere.

Undersøgelsen konkluderer

“Analyser viste, at mellem 50 % og 70 % af forsøgspersonerne viste signifikante, væsentlige og meningsfulde tidsmæssige sammenhænge mellem deres daglige stress og deres daglige migræneaktivitet. Desuden understøtter disse data hypotesen om, at stress og migræne er gensidigt relaterede (dvs. cyklisk påvirkning af hinanden over tid). Derudover tyder vores data på, på trods af nogle måleproblemer, at kognitiv vurdering og mestring også er relateret til migræneaktivitet på en gensidig måde.”

Behandling af hovedpine og migræne fra stress

Der er heldigvis en række af forskellige tiltag, man kan tage i brug for at reducere og lindre smerterne i forbindelse med stress, hovedpine og migræne.
Det skal dog pointeres at det ikke kan garanteres at man bliver behandlet og dermed rask, grundet at det for mange er en kronisk uhelbredelig lidelse, men derimod er værktøjer til lindring og eventuelt reducering af anfald. 

1. Stresshåndtering

Hvis man oplever hovedpine og migræne som følge af stress, er det vigtigt at tage kontrol over stressen. Man kan blandt andet gøre følgende:

Brug varmepude/kølepude

Ofte er stress udløseren for anspændte muskler - som kan være årsagen til at man har hovedpine eller får udløst sin migræne. En varmepude kan være med til at reducere anspændte muskler og kølepuden kan være med til at lindre smerterne ved et anfald.

Du kan finde videnskabelig anerkendte varme og kølepuder her

Afslapningsteknikker:

Teknikker som meditation, mindfulness, vejrtrækningsøvelser og progressiv muskelafslapning kan være med til at reducere stress og lindre hovedpine/migræne. 

Fysisk aktivitet:

Regelmæssig motion kan frigive endorfiner, som er kroppens naturlige “feel-good” kemikale, der kan reducere stressniveauer.

Søvnforbedring:

Det er afgørende at få en god natsøvn for at reducere stress. Det er meget forskelligt fra person-person, hvordan man får sin gode søvn. Det er derfor værd at undersøge om man får den rette mængde søvn, samt om det er kvalitetssøvn. Læs mere her

Tidsstyring:

Ved at have effektiv planlægning og prioritering af opgaver, kan være med til at reducere følelsen af stress. Ofte er et dårligt overblik med til at give følelsen af stress. 

2. Livsstilændringer

Kostjustering er kan være en afgørende faktor for reducering af hovedpine og eller migræne anfald. Mange fra facebookgruppen “migræne og mig” beskriver hvordan ændring i kost har haft en positiv indvirkning på migræne. 

Det er dog vigtigt at få en konsultation af en professionel inden man begår sig ud i større kostændringer. 

3. Medicinsk behandling:

I nogle tilfælde kan medicinsk intervention være nødvendig for at lindre symptomerne på hovedpine og migræne:

Smertestillende midler: Over-the-counter smertestillende midler som ibuprofen eller acetaminophen kan hjælpe med at lindre mindre hovedpine.

Triptaner: Disse receptpligtige medicin kan lindre symptomerne på migræne ved at påvirke blodkar og neurotransmittere i hjernen.

Forebyggende medicin: Nogle individer med hyppige og alvorlige migræneanfald kan have gavn af receptpligtig medicin, der sigter mod at reducere hyppigheden og intensiteten af anfaldene.

Det er vigtigt at søge professionel hjælp, før man bevæger sig ud i behandling med medicin. 

4. Professionel hjælp:

Hvis stress, hovedpine og migræne bliver alvorlige og vanskelige at håndtere, kan det være en god idé at søge hjælp fra professionelle:

Psykoterapi: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan hjælpe med at ændre negative tankemønstre og udvikle effektive stresshåndteringsstrategier.

Lægelig rådgivning: En læge eller specialist kan evaluere din situation og anbefale passende behandlingsmuligheder.


Det er vigtigt at forstå, at behandlingen af hovedpine og migræne forårsaget af stress kan være en proces, der kræver tålmodighed og eksperimentering med forskellige tilgange. Individuelle reaktioner på behandlingsmetoder kan variere, så det er vigtigt at arbejde sammen med sundhedspersonale for at finde den bedste tilgang til din specifikke situation.

Skrevet af: Kristian Andersen

Skriv en kommentar

Alle kommentarer gennemgås inden de bliver offentliggjort.